Mitutoyo三豐量具-游標卡尺-505系列

Mitutoyo三豐量具-游標卡尺_505系列

三豐編號

測定範圍(mm)

解析度

505-731

150

 

0.02

505-730

200

505-745

300

505-732

150

 

0.01

505-733

200

 

 

複合式三次元量測儀|三次元測定機|影像量測儀|三豐游標卡尺|Mitutoyo三豐量測儀器-和星科技